De Haagse Munt

Expert meeting #5


Met Haagse Makers willen we de uitwisseling van kennis en kunde in Den Haag versterken. Dit kan door simpelweg te ruilen, of door het betalen van euro’s.

Het is interessant om te bekijken of een extra lokaal ruilmiddel hiervoor van meerwaarde kan zijn, een lokale munt. Ook om te zien of hiermee de lokale economie en innovatie-kracht kan worden versterkt. Door geld langer in de stad te houden kan wellicht de lokale economie worden gestimuleerd.

We organiseren ongeveer 10 bijeenkomsten om de nut en noodzaak van een alternatieve munt voor Den Haag te bespreken en te onderzoeken. 5 weken lang is iedere maandagmorgen het Haagse Munt ontbijt voor experts en projectpartners. Daarnaast organiseren we ’s avonds algemene meetups om de ontwikkeling te bespreken.

Deze eerste sessie is bedoeld als kennismaking, en om zoveel mogelijk bestaande initiatieven, activiteiten en motivaties boven tafel te krijgen. Op basis hiervan bepalen we de inhoud van het programma verder. Lees meer over het programma op Haagse Makers: https://www.haagsemakers.nl/programma/de-haagse-munt/


© 2017-2020 De Haagse Munt - door urbanlink