De Haagse Munt

Conclusies vooronderzoek De Haagse Munt


(Oorspronkelijke publicatie op Haagse Makers)

In juni en begin juli 2016 hebben we vanuit Haagse Makers een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te onderzoeken of een lokale munt voor Den Haag kansen heeft. De vraag waar we mee begonnen was:

Zijn er mogelijkheden van een nieuwe gemeenschapsmunt in Den Haag en waar liggen de kansen?

Met Haagse Makers willen we de uitwisseling van kennis, kunde en hulpmiddelen in Den Haag versterken. Dit kan door simpelweg te ruilen, of door het betalen van euro’s. Er zijn situaties te bedenken, en die nu bij Haagse Makers naar boven komen, waarbij een extra lokaal ruilmiddel van meerwaarde kan zijn. Daarnaast willen we met Haagse Makers de lokale economie en innovatie-kracht versterken. Door geld langer in de stad te houden kan wellicht de lokale economie worden gestimuleerd.

Bevindingen

Na de open bijeenkomsten die we hebben georganiseerd is veel duidelijk geworden. Een aantal van de belangrijkste conclusies en bevindingen zijn:

 • Het gaat om doen. Er is al genoeg gepraat over lokale munten, vanuit verschillende invalshoeken, maar het is nooit écht goed van de grond gekomen. Het opzetten van een lokale munt is een project van de lange adem, helemaal wanneer het niet gefinancierd wordt.
 • Het belangrijkste startpunt is het financieel model waar je achter staat. Hou je vast aan euro’s of zoek je daar een alternatief voor? Hoe ga je om met rente en rood staan. Tijdens de bijeenkomsten zijn een aantal alternatieven aan bod gekomen. Blockchain/Bitcoin/Gulden is afgevallen vanwege de complexiteit. Het model zoals dat door STRO wordt gepromoot lijkt op de meeste bijstand te kunnen rekenen. Hierbij is de munt 1 op 1 gekoppeld aan de euro. De munt is virtueel, hierdoor is het mogelijk om de acties van de munt te volgen. Nadat een munt 5x lokaal is uitgegeven kan deze worden terug gewisseld naar Euro’s. Op deze manier is er grote kans op vertrouwen (euro) en wordt afgedwongen dat een munt eerst een aantal keer lokaal wordt uitgegeven.
 • Om de munt een succes te maken is het nodig om aan te sluiten bij lokale projecten en initiatieven. Vooral projecten en programma’s die de lokale economie en verbondenheid willen versterken zouden baat kunnen hebben met een lokale munt. Er is een wisselwerking nodig tussen vraag en aanbod, tussen de Munt en projecten. Voor de vervolgstap is het noodzakelijk om direct met een aantal van dit soort projecten samen te werken.
 • Voor een succesvolle munt is het noodzakelijk om de volledige waardeketen in beeld te hebben. Zodra iemand die munten ontvangt hier niets aan heeft stopt het proces. Het is nodig dat deze keten door blijft stromen.
 • Er is gesproken of ‘De Haagse Munt’ 1 munt is, of misschien wel een verzamelnaam van verschillende initiatieven die gezamenlijk De Haagse Munt vormen. De conclusie die nu is getrokken is om De Haagse Munt verder te ontwikkelen als 1 munt die door verschillende partijen kan worden gebruikt.
 • De opzet van de munt is om een brede, toegankelijke stadsmunt op te zetten. Dit is een belangrijk punt voor de afwegingen die gemaakt worden in de loop van het proces.
 • Er is een groot verschil tussen een alternatieve en een  complementaire munt. In dit geval gaat het om een complementaire munt, een aanvulling op de bestaande ruilmiddelen (zoals de euro). Het doel is niet om bestaande ruilmiddelen op te heffen.
 • Een belangrijk doel om een lokale munt op te zetten is om de trotsheid op de stad te versterken. Betalen met een lokale munt, aan een lokale ondernemer, voor een product dat door iemand in Den Haag is ontworpen en gemaakt bijvoorbeeld.
 • Een lokale munt zorgt ervoor dat geld ook echt lokaal wordt uitgegeven. Daarmee versterkt het de lokale economie. Het zorgt er ook voor dat er meer lokale vraag is naar samenwerking, dit levert ook een impuls op voor de lokale economie.
 • De Haagse Munt zou een combinatie moeten zijn tussen een fysieke munt en een virtuele munt. Een fysieke munt maakt het tastbaar maar is in de praktijk steeds minder gangbaar. Een virtuele munt maakt het mogelijk om sneller overschrijvingen te doen, maar ook om de transacties te volgen en daarop in te spelen.
 • Het zou interessant zijn om een fonds op te richten vanuit De Haagse Munt. Een fonds dat uitkeert in lokale middelen.
 • Naast De Haagse Munt als ruilmiddel is het mogelijk om te denken aan extra punten die kunnen worden verdiend op basis van acties die de gebruiker uitvoert. Dit kunnen spaarprogramma’s zijn, maar bijvoorbeeld ook kortingen of extra features.
 • Het zou mooi zijn wanneer organisatie een gedeelte van hun budget uitkeren in lokaal geld. Niet alleen 8% vakantiegeld maar ook 5% haags-geld. De burgemeester zou 1 maand moeten worden uitgekeerd in lokaal geld, alle werknemers van Shell, Siemens en het Internationaal strafhof ook.
 • Een lokale munt biedt kansen om na te denken hoe Den Haag verder als stad van Peace and Justice kan worden geprofileerd.

Vervolg

De 5 bijeenkomsten waren een voor-onderzoek om uit te vinden of er genoeg mogelijkheden en animo is om verder te werken aan een lokale munt. Op basis van de reacties lijkt dit zeker zo te zijn. Het AD heeft een artikel gepubliceerd, en op Den Haag FM is aandacht besteed aan De Haagse Munt.

Een aantal mensen hebben aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren, door middel van kennis, projecten of een andere vorm van samenwerking. Met hen gaan we een concrete vervolgstap vormgeven.

Interesse om De Haagse Munt mee te maken? Neem contact op!


© 2017-2020 De Haagse Munt - door urbanlink