De Haagse Munt

Expert Meeting #3


Met Haagse Makers willen we de uitwisseling van kennis en kunde in Den Haag versterken. Dit kan door simpelweg te ruilen, of door het betalen van euro’s. Het is interessant om te bekijken of een extra lokaal ruilmiddel hiervoor van meerwaarde kan zijn, een lokale munt. Ook om te zien of hiermee de lokale economie en innovatie-kracht kan worden versterkt. Door geld langer in de stad te houden kan wellicht de lokale economie worden gestimuleerd.

We organiseren 5 bijeenkomsten om de nut en noodzaak van een alternatieve munt voor Den Haag te bespreken en te onderzoeken. 5 weken lang is iedere maandagmorgen het Haagse Munt ontbijt voor experts en projectpartners.

Deze derde bijeenkomst staat in het teken van lokale projecten. Wat gebeurt er al, en hoe kan een Haagse Munt daar aan bijdragen?

Lees meer over het programma op Haagse Makers: https://www.haagsemakers.nl/programma/de-haagse-munt/


© 2017-2020 De Haagse Munt - door urbanlink