De Haagse Munt

Expert meeting #2


Met Haagse Makers willen we de uitwisseling van kennis en kunde in Den Haag versterken. Dit kan door simpelweg te ruilen, of door het betalen van euro’s.

Het is interessant om te bekijken of een extra lokaal ruilmiddel hiervoor van meerwaarde kan zijn, een lokale munt. Ook om te zien of hiermee de lokale economie en innovatie-kracht kan worden versterkt. Door geld langer in de stad te houden kan wellicht de lokale economie worden gestimuleerd.

In een serie van 5 bijeenkomsten onderzoeken we de nut en noodzaak van een alternatieve/complementaire munt voor Den Haag. Na de eerste algemene startbijeenkomst van 13 juni gaan we deze 2e bijeenkomst dieper in op praktische waarde-ketens in Den Haag.

Heb jij een idee/project/organisatie waar een lokale munt van meerwaarde zou kunnen zijn? Laat het weten en dan bespreken we dit tijdens deze tweede bijeenkomst. We bespreken in ieder geval het volgende:

• Haagse Makers: De Haagse Makerspas

• Timebank: Doelstellingen en voorbeelden

— Lees meer over het programma op Haagse Makers: https://www.haagsemakers.nl/programma/de-haagse-munt/

Planning van de 5 bijeenkomsten

• 13 juni 2016 – Startbijeenkomst: Kennismaking en plan van aanpak

• 20 juni 2016 – Expert meeting 2: Bestaande en potentiële waardeketens in Den Haag

• 27 juni 2016 – Expert meeting 3: Organisatie en communicatie

• 4 juli 2016 – Expert meeting 4: Technische mogelijkheden

• 13 juli 2016 – Expert meeting 5: Conclusie (en plan van aanpak)


© 2017-2020 De Haagse Munt - door urbanlink