De Haagse Munt

De Haagse Munt – Expert Sessie 1 review


Op maandagochtend 13 juni kwamen we bij elkaar op ICX om met geïnteresseerden de potentiële ontwikkeling van een lokale complementaire munt voor Den Haag te bespreken. In een serie van 5 bijeenkomsten onderzoeken we op wat voor manier een complementaire munt van meerwaarde zou kunnen zijn voor onze plannen en projecten in Den Haag.

Met een aantal personen kwamen we deze eerste keer bij elkaar. Om kennis te maken en in het algemeen over de ontwikkeling van een ‘Haagse Munt’ te hebben. Deze eerste bespreking was vooral een kennismaking en een verkenning van de ideeën die op dit moment leven.

Voor Haagse Makers is het nadenken over een lokale munt interessant omdat het een middel kan zijn om het delen van kennis en kunde te stimuleren. Daarnaast kan het, in potentie, worden gebruikt om de lokale economie en innovatie-kracht te versterken. Er zijn al bestaande systemen als LETS kringenen Timebank, maar hebben vaak een ander doel. Eén van de startpunten voor Haagse Makers is het voorbeeld van Hackerbucks, een eigen munteenheid om technische vaardigheden te delen. Daarnaast zou het interessant zijn wanneer er meer lokaal gemaakt, verkocht en ontwikkeld wordt.

Na de eerste bijeenkomst kunnen we nog geen concrete ontwikkelingen benoemen of conclusies trekken. Wel hebben we een goede basis gelegd voor de vier komende bijeenkomsten.

Op 20 juni komen we weer bij elkaar, maandagochtend om 9 uur. Dan gaan we het hebben over concrete waarde-ketens, lopende projecten en mogelijke use-cases. Het is een open bijeenkomst, heb jij een inhoudelijke bijdrage voor deze bijeenkomst? Laat het weten en meld je aan!


© 2017-2020 De Haagse Munt - door urbanlink