De Haagse Munt

Introductie De Haagse Munt


Oorspronkelijk gepubliceerd op Haagse Makers

De Haagse Munt?

De Zuiderling van Rotterdam Zuid, de Makkies in Amsterdam, de Brixton en Bristol PoundGroninger GruldenRotter-dam, het zijn voorbeelden van gemeenschapsmunten die zijn opgezet om te bestaan naast de wettige betaalmiddelen (euro’s). Ze werken als aanvulling op het gewone geld. Een alternatieve/complementaire munt wordt opgezet om te voldoen aan de behoeften van gemeenschappen op lokaal of regionaal niveau.

Soms om het gebrek aan geld binnen het gebied te verlichten, soms als hulpmiddel om de lokale economie te versterken, het vergroten van participatie en betrokkenheid, het stimuleren van een bepaald gedrag of het opzetten van alternatieve financieringsvormen voor het MKB. Een gemeenschapsmunt is geld met een doel dat aansluit bij de vragen die er liggen in de wijk en staat in dienst van zijn gebruikers.

Er zijn voorbeelden waarbij een lokale munt een positieve impact heeft op de maatschappij. In Den Haag is in de afgelopen jaren nagedacht en een paar keer gestart met een munt, maar dat is nooit echt van de grond gekomen.

Zijn er mogelijkheden van een nieuwe gemeenschapsmunt in Den Haag en waar liggen de kansen?

Met Haagse Makers willen we de uitwisseling van kennis, kunde en hulpmiddelen in Den Haag versterken. Dit kan door simpelweg te ruilen, of door het betalen van euro’s. Er zijn situaties te bedenken, en die nu bij Haagse Makers naar boven komen, waarbij een extra lokaal ruilmiddel van meerwaarde kan zijn. Daarnaast willen we met Haagse Makers de lokale economie en innovatie-kracht versterken. Door geld langer in de stad te houden kan wellicht de lokale economie worden gestimuleerd.

Dit programma ‘De Haagse Munt‘ is erop gericht om uit te vinden of, waarom en hoe we een lokale complementaire munt zouden kunnen starten. Wat zijn de doelen die we met dit ruilmiddel willen bereiken? Welke partijen hebben we daarbij nodig en hoe zet je dit op?

Daar is deze kickstart op gericht: een onderzoek naar de mogelijkheden van een lokale munt die als startpunt kan dienen voor het opzetten hiervan. Naast alle ideologische en praktische discussies die gevoerd moeten worden en vraagstukken die moeten worden opgelost is er 1 ding duidelijk: Het gaat om een community currency, dus starten met een community is noodzakelijk. Een belangrijk doel van deze kickstart is daarom ook om een eerste club geïnteresseerden en belanghebbenden bij elkaar te brengen die samen nadenken en kennis opdoen over een lokale complementaire munt.

Wat gaan we doen?

Dit programma is er op gericht om de mogelijkheden van een complementaire munt voor Den Haag te onderzoeken, (indien nodig) een strategie voor een mogelijke uitvoering op te stellen en om een netwerk van partijen samen te brengen die nadenkt over, en werkt aan een lokale alternatieve munt.

Dit doen we door middel van het organiseren van in totaal 5 bijeenkomsten waarmee gezamenlijk kennis wordt verbreed en de strategie wordt bepaald.

De 5 expert-meetings zijn bijeenkomsten met professionals’ om tips & tricks in kaart te brengen, beslissen waar de mogelijkheden liggen en hoe dit het beste kan worden opgezet. Iedere keer een apart thema met externe expert(s). De resultaten worden online gepubliceerd op de website van Haagse Makers. Daarnaast kan het Haagse Makers Forum worden gebruikt om meer kennis te delen en te discussiëren.

Het doel van dit programma is om gezamenlijk genoeg kennis op te bouwen en een eerste samenwerking op te zetten waarmee we (als we tot de conclusie zijn gekomen dat het nut heeft) een lokale Haagse Munt kunnen opstarten. De Groninger Grulden is een voorbeeld van een mogelijke uitvoering na dit voor-onderzoek.

Samenwerking

Om dit project goed op te kunnen starten is samenwerking noodzakelijk. Er is een netwerk worden opgezet van mensen en organisaties die samen willen nadenken over nut, noodzaak en mogelijkheden van een alternatieve munt.

Hierbij werken we volgens het partner-model van Haagse Makers. Iedereen kan programma-partner worden door middel van een bijdrage van (minimaal) €500,- per jaar. Door deze bijdrage kunnen we de bijeenkomsten goed organiseren en communiceren.

Partner worden van het programma De Haagse Munt? Meld je nu aan! Neem contact met ons op.

Uitvoering

De opzet voor de uitvoering is om de 5 bijeenkomsten iedere week te organiseren. Hierbij wordt de expert en de community meeting om en om afgewisseld. De bijeenkomsten vinden op maandag plaats. De expert meetings overdag, en de community meetings aan het begin van de avond.

 1. Startbijeenkomst [13 juni 2016] Kennismaking en plan van aanpak, alternatieve munten, financieel model
 2. Expert meeting 2 [20 juni 2016] Mogelijk gebruik
 3. Expert meeting 3 [27 juni 2016] Use Cases
 4. Expert meeting 4 [4 juli 2016] Techniek en realisatie
 5. Expert meeting 5 [11 juli 2016] Organisatie / Plan van aanpak / Business plan

Meedoen?

De Haagse Munt is een programma dat op eigen initiatief is opgezet. Je kunt op verschillende manieren meedoen:

 1. Wordt partner en ondersteun hiermee financieel het programma;
 2. Help mee in de organisatie en communicatie, voor de organisatie gebruiken we Part-Up, meld je hier aan;
 3. Schrijf je in voor de nieuwsbrief (Interesse-gebied ‘lokale munt en economie);
 4. Spread the word! Hoe meer mensen van dit programma weten hoe beter!
 5. Join the Slack channel!
 6. Andere vragen / opmerkingen? Neem contact op!

© 2017-2020 De Haagse Munt - door urbanlink